Lovgiving om materialer med fødevarekontakt

Lovgiving om materialer med fødevarekontakt

VÆRD AT VIDE

Der findes meget lovgiving om materialer med fødevarekontakt, både diverse danske bekendtgørelser og en lang række forordninger fra EU. For at gøre det lidt lettere for dig at finde rundt i lovgivningen, kan du her finde korte gennemgange af de mest brugte forordninger. Har du behov for direkte adgang til de komplette lovsamlinger og forordninger, kan du finde links til relevant materiale nederst på denne side. På Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside kan du finde yderligere information om lovgiving om materialer med fødevarekontakt (http://mfvm.dk/ hele sætningen skal knyttes til det eksterne link). Hvis du efterfølgende har behov for enten en generel eller for specifik rådgivning eller et analysetjek i forbindelse med fødevarekontaktmaterialer, er du velkommen til at kontakte mig her Kontakt FCMtesting eller ringe direkte på 2224 4399.  

Forordning 1935/2004. Om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer.

Dette er rammeforordningen inden for lovgiving om materialer med fødevarekontakt

Dette er den grundlæggende lovgivning i EU om fødevarekontaktmaterialer. Grundprincippet i denne forordning siger at: Under normale og eller forudsigelige anvendelsesforhold må materialer og genstande ikke afgive stoffer til fødevare i mængder, der kan frembyde en fare for menneskers sundhed Forårsage en uacceptabel ændring af fødevarernes sammensætning Forårsage en forringelse af fødevarernes organoleptiske (lugt og smag) egenskaber Jeg har lavet en kort gennemgang af forordningen som du kan læse her

Forordning 2023/2006. Om god fremstillingsmæssig praksis for materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer

Formålet med denne forordning er at få virksomhederne der fremstiller fødevare­kontakt­mate­ria­ler til at indføre et effektivt kvalitetskontrolsystem Denne forordning gælder for alle sektorer og for alle led i fremstillingen, tilvirkningen og distributionen af materialer og genstande dog kun op til men ikke med det led som fremstiller udgangsstofferne Der er et vigtigt bilag til denne forordning som siger: at hvis man anvender trykfarve skal man sikre sig at der i fremstillingsprocessen ikke sker en afsmitning fra ydersiden til indersiden Jeg har lavet en kort gennemgang af forordningen som du kan læse her

Bek nr. 822 af 26/06/2013 Bekendtgørelse om fødevarekontaktmaterialer

Dette er dansk lovgivning. Der er følgende særregler for Danmark –          Markedsføringsmæssigt følger bekendtgørelsen Forordning (EF)Nr. 1935/2004. Undtagelsen er at der i Danmark ikke må være bisphenol A i materialer specielt rettet mod børn fra 0-3 år –          I Danmark kræves overensstemmelseserklæringer for alle fødevarekontaktmaterialer ikke kun for dem der er omfattet af en særforordning (f.eks. plast). –          Der kræves tilbagetrækning eller -kald hvis der findes fejl i fødevarekontaktmaterialer. Fødevarestyrelsen skal orienteres! –          Der er en liste for godkendte overfladebiocider (f.eks. med sølv) –          Epoxyderivater (forordning 1895/2005) –          Særlige regler for keramiske genstande, emaljerede genstande og glasvarer. Jeg har lavet en kort gennemgang af forordningen som du kan læse her

Bek nr. 1428 af 05/12 2017 Bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v.

Alle virksomheder der producere, importerer eller sælger fødevarekontaktmaterialer i Danmark skal registreres hos fødevarestyrelsen. Bekendtgørelsen fastsætter bestemmelser om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder og virksomheder, der håndterer fødevarekontaktmaterialer, samt krav til egenkontrollaboratorier Har du behov for direkte adgang til de komplette lovsamlinger og forordninger, kan du finde links til relevant materiale nederst på denne side. På Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside kan du finde yderligere information https://www.foedevarestyrelsen.dk/Foedevarer/Fodevarekontaktmaterialer/Sider/default.aspx  

Link til lovgivning

Forordning (EU) 1935/2004

Forordning (EU) 2023/2006

Bek nr. 822/2013

Bek nr. 1428/2017