Test af fødevarekontaktmaterialer

Test af fødevarekontaktmaterialer


Test af fødevarekontaktmaterialer

Varmeskabe til migrationstest
Laboratorievarmeskabe

Hos FCM•testing kan du få udført alle former for test af fødevarekontaktmaterialer. I de tilfælde, hvor mit eget laboratorium ikke kan klare opgaven, har jeg dygtige samarbejdspartnere i baghånden. For dig betyder det, at du trygt kan overlade alle dine test til mig og at du ved, at jeg har kvalitetssikret resultaterne og analyserapporten, inden du modtager den.

Mange virksomheder oplever, at de skal lære et helt nyt fagsprog for at forstå og kommunikere med de fagfolk, der tester deres produkter. Det vil du ikke opleve her. 

Jeg taler både dit og laboratoriernes sprog – så du får altid et svar, du kan bruge til noget

Kontakt FCMtesting


Hvorfor teste

Der gælder ifølge Forordning (EF) 1935/2004 at under normale eller forudsigelige anvendelses forhold, må materialer og genstande ikke afgive stoffer til fødevarer i mængder, der kan:

1 Frembyde en fare for menneskers sundhed
2 Forårsage en uacceptabel ændring af fødevarernes sammensætning
3 Forårsage en forringelse af fødevarernes organoleptiske (lugt og smag) egenskaber.

Man skal altså dokumenterer at mængden af stof der vandre fra fødevarekontaktmaterialet over i fødevaren overholder forordningen.

Man taler om to typer  af test. Den Globale Migrationstest måler den totale mængde af stof der må vandre over i fødevaren. Den anden type test kaldes Specifik Migrationstest som måler på bestemte stoffer.

Der er begrænsninger på både den totale mængde af stof der må vandre over i fødevaren og på en lang række af specifikke stoffer,

 

Test iht. international standard

Der findes en lang række internationale standerder, som anvendes til at teste om fødevarekontaktmaterialer overholder lovgivningen.

Hos FCM•testing kan du bl.a. få udført globalemigrations test efter DS/EN 1186 1-15

Test af fødevarekontaktmaterialer, Globalmigration, neddypningstest
Migrationstest neddypning

DS/EN 1186 -1
DS/EN 1186 -2
DS/EN 1186 -3
DS/EN 1186 -4
DS/EN 1186 -5
DS/EN 1186 -6
DS/EN 1186 -7
DS/EN 1186 -8
DS/EN 1186 -9
DS/EN 1186 -13
DS/EN 1186 -14
DS/EN 1186 -15

Vil du vide mere om test kan du besøge EURL Food Contact Materials

Eller hvis du vil have et dybere indblik i hvad migrationstest omfatter kan du besøge www.foodcontactmateials.com